home
De pagina wordt geladen
lees meer
STELTSESTRAAT 8
6663 BR  LENT
INFO@DISSELHORST-OUDERENPSYCHOLOGIE.NL
06 24 80 45 23               btw-identificatienummer: NL001665018B53


behandeling
De pagina wordt geladen
lees meer

Werkwijze

STELTSESTRAAT 8
6663 BR  LENT
INFO@DISSELHORST-OUDERENPSYCHOLOGIE.NL
06 24 80 45 23               btw-identificatienummer: NL001665018B53

U meldt zich aan bij uw huisarts en vraagt om een verwijzing voor een psycholoog in de GBGGZ (Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg). In het eerste gesprek onderzoeken we samen welke klachten en vragen u heeft. Vervolgens maken we een inschatting of psychologische behandeling in de GBGGZ u iets op kan leveren.

Vanaf het moment dat u contact opneemt tot aan het eerste gesprek is de gemiddelde (aanmeld)wachttijd 18 weken. De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. De (behandelings)wachttijd is gemiddeld 2 weken. Dit is de tijd tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en vraag om wachtlijstbemiddeling als u een praktijk zoekt met een kortere wachttijd.

DISSELHORSTOUDERENPSYCHOLOGIE streeft naar een kortdurende klachtgerichte aanpak door middel van gesprekken en huiswerkopdrachten. Binnen de behandeling werkt u aan het kritisch bekijken en veranderen van uw gedachten en gedrag, waardoor u zich beter gaat voelen. Daarnaast belichten we de dingen die u al goed kan, zodat u uw eigen krachten beter kan gebruiken bij het oplossen van uw problemen. Er wordt met name gebruik gemaakt van technieken uit de cognitievegedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, life-review en EMDR. Uw omgeving wordt betrokken bij de behandeling als u daar prijs op stelt. Standaard wordt aan u gevraagd of u een naaste mee wilt nemen naar het eerste intakegesprek. Daarna wordt in overleg met u gekeken, of en in welke vorm, uw omgeving wordt betrokken bij de behandeling.

Neemt u alstublieft uw zorgverzekeringspas, identiteitsbewijs en de verwijzing van uw huisarts mee.

Waarneming

Bij afwezigheid voor langere duur hoort u op de voicemail wie waarneemt voor de praktijk

Crisis

Als u tijdens de avond/nacht/weekend acuut hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen huisartsenpraktijk of de huisartsenpost. Telefoonnummer huisartsenpost regio Nijmegen: 0900-8880.

Folder LVVP

Wat u moet weten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog kunt u lezen in de folder van de LVVP, Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuut is aangegeven wat bij Disselhorst Ouderenpsychologie is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Klachtenregeling

DISSELHORSTOUDERENPSYCHOLOGIE is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werkt volgens de beroepscode van het NIP. Indien u een klacht heeft, voelt u zich dan vrij deze bespreekbaar te maken. U kunt gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP.

Privacystatement


In het kader van de AVG heeft Disselhorst Ouderenpsychologie een privacystatement.

scholing
De pagina wordt geladen
lees meer
STELTSESTRAAT 8
6663 BR  LENT
INFO@DISSELHORST-OUDERENPSYCHOLOGIE.NL
06 24 80 45 23               btw-identificatienummer: NL001665018B53