home
De pagina wordt geladen
lees meer
STELTSESTRAAT 8
6663 BR  LENT
INFO@DISSELHORST-OUDERENPSYCHOLOGIE.NL
06 24 80 45 23               btw-identificatienummer: NL001665018B53


behandeling
De pagina wordt geladen
lees meer

Verwijzer

STELTSESTRAAT 8
6663 BR  LENT
INFO@DISSELHORST-OUDERENPSYCHOLOGIE.NL
06 24 80 45 23               btw-identificatienummer: NL001665018B53

Via een verwijsbrief of 'Zorgmail' kunt u uw cliënt aanmelden voor GBGGZ Disselhorst Ouderenpsychologie gaat er vanuit dat de cliënt zelf contact opneemt met de praktijk. 
Wanneer de behandeling is gestart, wordt u daarover geïnformeerd. Aan het eind van de behandeling ontvangt u, in overleg met de cliënt, informatie over het verloop en het resultaat van de behandeling. Met toestemming van de cliënt is er uiteraard ook tussentijds overleg mogelijk. 

Vermeld in de verwijzing dat het gaat om een verwijzing voor GBGGZ, welke DSMclassificatie u vermoedt en uw AGB-code. 

scholing
De pagina wordt geladen
lees meer
STELTSESTRAAT 8
6663 BR  LENT
INFO@DISSELHORST-OUDERENPSYCHOLOGIE.NL
06 24 80 45 23               btw-identificatienummer: NL001665018B53